รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน
เนื้อผงพุทธคุณ
Amulet ID : AML6707060004
ผู้ครอบครอง : ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน
เนื้อผงพุทธคุณ
ชื่อรุ่น
AML6707060004
ขนาด
29.08×22.66×17.61 29.08×22.66×17.61 มม.
น้ำหนัก
8.00 กรัม
จังหวัด
พิจิตร
มวลสารหลัก
ผงพุทธคุณ ผงปูนเผา
วัตถุโบราณ
พระพิมพ์ พระเครื่อง ขนาดต่ำกว่า 12นิ้ว


Amulet ID : AML6707060004
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060004
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060004
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060004
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060004
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060004
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน
เนื้อผงพุทธคุณ

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน
เนื้อผงพุทธคุณ
พร้อมให้เช่า