เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
ปี 2504 เนื้อทองฝาบาตร
Amulet ID : AML6707050021
ผู้ครอบครอง : ศุภชัย แซ่ลี้
เบอร์โทร : 0908969157
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
ปี 2504 เนื้อทองฝาบาตร
ชื่อรุ่น
AML6707050021
ขนาด
37.37×32.55×3.35 มม.
น้ำหนัก
14.88 กรัม
จังหวัด
ชัยนาท
มวลสารหลัก
ทองฝาบาตร
วัตถุโบราณ
พระพิมพ์ พระเครื่อง ขนาดต่ำกว่า 12นิ้ว


Amulet ID : AML6707050021
ผู้ครอบครอง : นาย ศุภชัย แซ่ลี้
เบอร์โทร : 0908969157


Amulet ID : AML6707050021
ผู้ครอบครอง : นาย ศุภชัย แซ่ลี้
เบอร์โทร : 0908969157


Amulet ID : AML6707050021
ผู้ครอบครอง : นาย ศุภชัย แซ่ลี้
เบอร์โทร : 0908969157


Amulet ID : AML6707050021
ผู้ครอบครอง : นาย ศุภชัย แซ่ลี้
เบอร์โทร : 0908969157


Amulet ID : AML6707050021
ผู้ครอบครอง : นาย ศุภชัย แซ่ลี้
เบอร์โทร : 0908969157

เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
ปี 2504 เนื้อทองฝาบาตร


Amulet ID : AML6707050021
ผู้ครอบครอง : นาย ศุภชัย แซ่ลี้
เบอร์โทร : 0908969157

เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
ปี 2504 เนื้อทองฝาบาตร
พร้อมให้เช่า