เหรียญหลวงพ่อเงิน เหรียญจอบเล็ก
วัดบางคลาน เนื้อโลหะผสม
Amulet ID : AML6707060001
ผู้ครอบครอง : ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951
เหรียญหลวงพ่อเงิน เหรียญจอบเล็ก
วัดบางคลาน เนื้อโลหะผสม
ชื่อรุ่น
AML6707060001
ขนาด
25.04×15.66×4.42 มม.
น้ำหนัก
5.20 กรัม
จังหวัด
พิจิตร
มวลสารหลัก
โลหะผสม
วัตถุโบราณ
พระพิมพ์ พระเครื่อง ขนาดต่ำกว่า 12นิ้ว


Amulet ID : AML6707060001
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060001
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060001
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060001
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060001
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060001
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951

เหรียญหลวงพ่อเงิน เหรียญจอบเล็ก
วัดบางคลาน เนื้อโลหะผสม

เหรียญหลวงพ่อเงิน เหรียญจอบเล็ก
วัดบางคลาน เนื้อโลหะผสม
พร้อมให้เช่า