รูปหล่อหลวงพ่อเงิน
วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา เนื้อโลหะผสม
Amulet ID : AML6707060003
ผู้ครอบครอง : ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน
วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา เนื้อโลหะผสม
ชื่อรุ่น
AML6707060003
ขนาด
25.18×18.18×14.78 มม.
น้ำหนัก
18.98 กรัม
จังหวัด
พิจิตร
มวลสารหลัก
โลหะผสม
วัตถุโบราณ
พระพิมพ์ พระเครื่อง ขนาดต่ำกว่า 12นิ้ว


Amulet ID : AML6707060003
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060003
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060003
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060003
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060003
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060003
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน
วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา เนื้อโลหะผสม

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน
วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา เนื้อโลหะผสม
พร้อมให้เช่า