หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล
เนื้อทองแดง
Amulet ID : AML6707060007
ผู้ครอบครอง : ปกรณ์พัฒน์ โพธิรัชต์
เบอร์โทร : 0644672451
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล
เนื้อทองแดง
ชื่อรุ่น
AML6707060007
ขนาด
น้ำหนัก
จังหวัด
ชัยนาท
มวลสารหลัก
โลหะทองแดง
วัตถุโบราณ
พระพิมพ์ พระเครื่อง ขนาดต่ำกว่า 12นิ้ว


Amulet ID : AML6707060007
ผู้ครอบครอง : นาย ปกรณ์พัฒน์ โพธิรัชต์
เบอร์โทร : 0644672451


Amulet ID : AML6707060007
ผู้ครอบครอง : นาย ปกรณ์พัฒน์ โพธิรัชต์
เบอร์โทร : 0644672451


Amulet ID : AML6707060007
ผู้ครอบครอง : นาย ปกรณ์พัฒน์ โพธิรัชต์
เบอร์โทร : 0644672451


Amulet ID : AML6707060007
ผู้ครอบครอง : นาย ปกรณ์พัฒน์ โพธิรัชต์
เบอร์โทร : 0644672451


Amulet ID : AML6707060007
ผู้ครอบครอง : นาย ปกรณ์พัฒน์ โพธิรัชต์
เบอร์โทร : 0644672451


Amulet ID : AML6707060007
ผู้ครอบครอง : นาย ปกรณ์พัฒน์ โพธิรัชต์
เบอร์โทร : 0644672451

หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล
เนื้อทองแดง

หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล
เนื้อทองแดง
พร้อมให้เช่า