เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
ปี 2459 เนื้อทองแดง
Amulet ID : AML6707030001
ผู้ครอบครอง : มณเฑียร สีคำดี
เบอร์โทร : 0940364172
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
ปี 2459 เนื้อทองแดง
ชื่อรุ่น
AML6707030001
ขนาด
น้ำหนัก
จังหวัด
สมุทรสงคราม
มวลสารหลัก
โลหะทองแดง
วัตถุโบราณ
พระพิมพ์ พระเครื่อง ขนาดต่ำกว่า 12นิ้ว


Amulet ID : AML6707030001
ผู้ครอบครอง : มณเฑียร สีคำดี
เบอร์โทร : 0940364172


Amulet ID : AML6707030001
ผู้ครอบครอง : มณเฑียร สีคำดี
เบอร์โทร : 0940364172


Amulet ID : AML6707030001
ผู้ครอบครอง : มณเฑียร สีคำดี
เบอร์โทร : 0940364172


Amulet ID : AML6707030001
ผู้ครอบครอง : มณเฑียร สีคำดี
เบอร์โทร : 0940364172


Amulet ID : AML6707030001
ผู้ครอบครอง : มณเฑียร สีคำดี
เบอร์โทร : 0940364172


Amulet ID : AML6707030001
ผู้ครอบครอง : มณเฑียร สีคำดี
เบอร์โทร : 0940364172

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
ปี 2459 เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
ปี 2459 เนื้อทองแดง
พร้อมให้เช่า