พระกริ่งปวเรศ ก้นเงิน เนื้อโลหะผสม
Amulet ID : AML6707050014
ผู้ครอบครอง : ประจวบ สุขสมบูรณ์
เบอร์โทร : 0973193390
พระกริ่งปวเรศ ก้นเงิน เนื้อโลหะผสม
ชื่อรุ่น
AML6707050014
ขนาด
40.91×20.61×15.04 มม.
น้ำหนัก
27.98 กรัม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
มวลสารหลัก
โลหะผสม
วัตถุโบราณ
พระพิมพ์ พระเครื่อง ขนาดต่ำกว่า 12นิ้ว

Amulet ID : AML6707050014
ผู้ครอบครอง : นาย ประจวบ สุขสมบูรณ์
เบอร์โทร : 0973193390

Amulet ID : AML6707050014
ผู้ครอบครอง : นาย ประจวบ สุขสมบูรณ์
เบอร์โทร : 0973193390

Amulet ID : AML6707050014
ผู้ครอบครอง : นาย ประจวบ สุขสมบูรณ์
เบอร์โทร : 0973193390

Amulet ID : AML6707050014
ผู้ครอบครอง : นาย ประจวบ สุขสมบูรณ์
เบอร์โทร : 0973193390

Amulet ID : AML6707050014
ผู้ครอบครอง : นาย ประจวบ สุขสมบูรณ์
เบอร์โทร : 0973193390

Amulet ID : AML6707050014
ผู้ครอบครอง : นาย ประจวบ สุขสมบูรณ์
เบอร์โทร : 0973193390

พระกริ่งปวเรศ ก้นเงิน เนื้อโลหะผสม

พระกริ่งปวเรศ ก้นเงิน เนื้อโลหะผสม
พร้อมให้เช่า