เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม หลังหนุมาน
ปี 2521 เนื้อนิกเกิล
Amulet ID : AML6707090020
ผู้ครอบครอง : คณาธิป วราวุฒิคุณา
เบอร์โทร : 0987894247
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม หลังหนุมาน
ปี 2521 เนื้อนิกเกิล
ชื่อรุ่น
AML6707090020
ขนาด
37.11×28.33×3.19 มม.
น้ำหนัก
12.62 กรัม
จังหวัด
ชัยนาท
มวลสารหลัก
โลหะนิกเกิล
วัตถุโบราณ
พระพิมพ์ พระเครื่อง ขนาดต่ำกว่า 12นิ้ว


Amulet ID : AML6707090020
ผู้ครอบครอง : นาย คณาธิป วราวุฒิคุณา
เบอร์โทร : 0987894247


Amulet ID : AML6707090020
ผู้ครอบครอง : นาย คณาธิป วราวุฒิคุณา
เบอร์โทร : 0987894247


Amulet ID : AML6707090020
ผู้ครอบครอง : นาย คณาธิป วราวุฒิคุณา
เบอร์โทร : 0987894247


Amulet ID : AML6707090020
ผู้ครอบครอง : นาย คณาธิป วราวุฒิคุณา
เบอร์โทร : 0987894247


Amulet ID : AML6707090020
ผู้ครอบครอง : นาย คณาธิป วราวุฒิคุณา
เบอร์โทร : 0987894247


Amulet ID : AML6707090020
ผู้ครอบครอง : นาย คณาธิป วราวุฒิคุณา
เบอร์โทร : 0987894247

เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม หลังหนุมาน
ปี 2521 เนื้อนิกเกิล

เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม หลังหนุมาน
ปี 2521 เนื้อนิกเกิล
พร้อมให้เช่า