เหรียญหลวงพ่อเงิน หล่อจอบใหญ่
วัดบางคลาน เนื้อโลหะผสม
Amulet ID : AML6707060002
ผู้ครอบครอง : ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951
เหรียญหลวงพ่อเงิน หล่อจอบใหญ่
วัดบางคลาน เนื้อโลหะผสม
ชื่อรุ่น
AML6707060002
ขนาด
29.66×18.44×4.65 มม.
น้ำหนัก
6.99 กรัม
จังหวัด
พิจิตร
มวลสารหลัก
โลหะผสม
วัตถุโบราณ
พระพิมพ์ พระเครื่อง ขนาดต่ำกว่า 12นิ้ว


Amulet ID : AML6707060002
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060002
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060002
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060002
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060002
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951


Amulet ID : AML6707060002
ผู้ครอบครอง : นาย ธนนพ ชนินทร์วณิชย์
เบอร์โทร : 0873005951

เหรียญหลวงพ่อเงิน หล่อจอบใหญ่
วัดบางคลาน เนื้อโลหะผสม

เหรียญหลวงพ่อเงิน หล่อจอบใหญ่
วัดบางคลาน เนื้อโลหะผสม
พร้อมให้เช่า